Ať žije

Hudba a text: Pavel Lutner

Ať žije 
symfonie
všeho
Dobrého.

Dobrý král David na loutnu hraje,
zve nás všechny do bran ráje.

Ježíš Kristus přemohl svět,
v Království s ním hrajem na klarinet.

V Duchu svatém život nás baví,
Bohu dík jsme šťastní, zdraví.


AhoJ - 20.12.2018 Máchovka

Radostí

Radostí pohostí nás den.
Pohodou v Kristu posvěcen.
Anděl krásně zpívá,
dá nám koloběžky.
V noty se hned mění všechno těžký.

Aleluja, mám tě rád.
Sázím růže do zahrad. 
Přivoníš k nim krásou 
všechno spolu můžem snít.

Srdce nám  zdraví boží klid.
Tělo nám zdraví boží klid.
Duši nám zdraví boží klid.
Napořád máme boží klid.

Pokojem konejší nás noc.
Anděl nám slítne na pomoc.
Světlem duhy píše
láskou do zpěvníků
melodie božích okamžiků.

AhoJ 26.2.2018
Máchovka

Dálky
Tam kde dálka je mlžnou čarou,
až k té dálce chtěl jsem plout.
Tam, kde se obzor ztrácí v mracích,
tam chci jít, boty zout.
 
Vstříc dálavám, které říkají,
kudy jít až k bílým mrakům,
ale neprozradí, kdy vrátíš se zpět.
 
Tam, kde neslyšíš motorů řev,
můžeš uslyšet jen ptáků zpěv.
Můžeš ucítit vůni lip,
nikdo neruší lesní klid.
 
Tam, kde mech do ucha ti šeptá,
les ti šumí nad hlavou.
Tam, kde samota je věrný kamarád,
taková místa mám rád.

AhoJ 1986 Havlíčkův Brod - 25.12.2014 Havlíčkův Brod
Dixieland

Je to někde nad nebesy,
krásně se tam tancuje,
nádherný zdroj Boží lásky
a Kristova pokoje.

Pokoj krásně v srdci září,
všichni jsou tu na nohou.
Můžeš si zabrnkat sólo 
nebo proplout oblohou,

prolítnout se po obloze,
vyzvednout zdola přání,
pomoct těm, co zbyli dole,
ať je dixík ochrání.

Ochrání je přenádherně
na duši i na těle.
A pak budou až na věky
pražit s námi dixieland.

AmDg 2.5.2002
AhoJ 16.5.2018
Zpívejte si
Hudba a text: Pavel Lutner

Zpívejte si se mnou, zpívejte si s námi,
zpívejte si děti, tátové i mámy.

Zpívejte si se mnou, tak jak léto voní,
zpívejte si ráno, i v neděli pod jabloní.

Krásný souzvuk ze všech zahrad dál se line,
s vlaštovkami pak odlétá přes kontinent.

Zpívejte si ...

Kde se zpívá, tam je dobře tam to žije.
Je to zkrátka ta nejlepší terapie.

Zpívejte si ...

Nechej smutky, které světem kolem klovou.
Zazpívej si, je to Boží, píseň novou.


AhoJ 12.7.2018 Máchovka
 Down by the river side …...  

Potkal jsem děti tam dole za řekou, 
tam dole za řekou … 
A jak čas letí, ...
ptají se: "Na co budeme hrát?”

Budem hrát kytaru,
k tomu na buben,
taky zazní klarinet.
Budem hrát kytaru,
k tomu na buben,
zahrajeme to na celý svět.

Potkal jsem Pána, tam dole za řekou ... 
...tam dole za řekou …
A to hned zrána, tam dole za řekou.
Ptá se: “Co si dnes budeme přát?”

Budem si přát zdraví, budem si přát štěstí, 
pokoj, štěstí, zdraví si budem přát.
Budem si přát lásku, budem si přát víru,
lásku, víru, naději si budem přát.

Hledal jsem Krista, 
v kostele u řeky. (3x)
Je to věc jistá:
v kostele u řeky
našel jsem i jeho zázraky.

Hrajeme dál: Ježíš vstal.
Hrajem dál: z mrtvých vstal.
Ježíš Kristus z mrtvých vstal. (2x)

Hrajem s Ježíšem, v chrámu na nebesích. (3x)
Hrajem s Ježíšem, v chrámu na nebesích,
je tu radost, pohoda i smích.

Bůh nám dává: vítězství. (2x)
Stírá věrným slzy z očí.
Bůh nám dává: vítězství, (2x)
s každým zlem navždycky zatočí.

Ahoj 12.2.2018 Máchovka
Ahoj 5.6.2019 Máchovka
Ahoj 5.4.2020 Máchovka, Květná neděle

Dvě ženy

Dvě ženy šly ke hrobu, kam byl Ježíš položen.
Nevěděly, jestli je to pravda anebo sen.
Náhle z nebe letí anděl, vypadá jak jasný blesk.
Kámen letí, stráže spadnou, ozývá se hrozný třesk.

“Nebojte se.” Říká anděl: “Ježíš v hrobě není.”
“Nebojte se.” Opakuje, “věřte v jeho vzkříšení!”
Prý ať jdou zpět ke všem bratřím, s radostí jim oznámí:
“Na cestu se vydejte a Kristus přijde za vámi.”

Když se ženy vracely, sám Ježíš jde naproti nim.
Usmívá se, celý září vzkříšením.
“Nebojte se!” Opakuje: “Velké věci se dějí!
A všem bratřím vyřiďte, že setkáme se v Galileji.”


Mt 28, 1 - 10
AmDg 3.8.2017 Máchovka
Letní koleda

Hvězda září nad Betlémem,
všude mír a božský klid.
Hvězda září nad Betlémem,
jdem se Kristu poklonit.

Jsem první ze Tří králů,
co se o vše postará.
Lidi se ptají, když mě vidí:
„Co je to za Kašpara?“

Ale my jdem´ dál za hvězdou,
co září nad betlémem.
Až najdem rodinku svatou,
před děťátkem pokleknem.

Ještě chvíli budem tiší,
v pohledu panny Marie,
až pastýři dovnitř vstoupí,
flétnami vše ožije.

Krásně spolu všichni tančí,
kýve se velbloud s mulou.
Všechno má správný grády
a je třicet nad nulou.

A pak opatrně domů,
aby nezaštěkal pes.
A pak opatrně domů,
ať nechytí nás Herodes!

Hvězda září nad Betlémem,
všude mír a božský klid.
Hvězda září nad Betlémem,
jdem se Kristu poklonit.


AhoJ 21.12.2018 Máchovka


Adventní píseň s tříkrálovým motivem
Píseň k rozsvěcení Vánočního stromu

Zdaleka, zdaleka, šli tři mágové.
Hledali, hledali znamení nové.

Přes pouště, kamení, z bláta do louže.
Cestu jim naštěstí hvězda ukáže.

Vede je ke dvoru krále Heroda,
spřádá své intriky, všemi pohrdá.

Tři mágy vyslýchá a chce vědět víc.
Až krále naleznou, mají mu hned říct.

Hvězda se zastaví v malé vesnici,
mágové pochopí, že už našli cíl.

Tajemství přišlo níž z nebeských výšek:
na seně ve stáji spinká Ježíšek.

Dary mu přinesli, co patří králi.
Před Herodem zmizeli rychle do dáli.
A pak rychle spěchali domů do dáli … domů do dáli.

(Až se dnes rozsvítí adventní světla,
kéž by nám do srdcí pokoj donesla.)

AmDg První adventní neděle 28.11.2001
Kluci, chlapi, dědové

// Velcí chlapi teď hrajou si jak malí kluci. //
// Tašku zahodí, letí za mičudou,
než padne první tma, dřív doma nebudou.
Kód tajných abeced dál potají
na Mars posílaj´ nocí. //

// Malí kluci teď hrajou si na velký chlapy. //
// Pískem auto naloží, otočí kalendář,
jeden je kosmonaut a druhý opravář.
Život běží si dál okolo,
ženský zatím je netrápí. //

// Staří dědové myslí na to, co bylo. //
// Před malou chvilinkou, bábi byla slečinkou,
sešli se potají v aleji za stájí.
Stejnou pusu si daj´ taky teď,
i když hlavu maj´už bílou. //

Stejnou pusu si daj´ taky teď,
i když hlavu maj´už bílou…
…taky jednou budem mít … hlavu bílou.

AMDG  25.2.2006 (S Country teamem poprvé na Rozkoši 22.8.2009)


Dej svým dětem cíl

Dej svým dětem cíl,
pohodu i styl, snad to stačí.
Dej jim i řád,
vydrží snad
až se štěstí zamračí.

Víš, až se vrátíš z cest,
ztěží můžeš snést
pravdu prostou.
Tak to nějak vem´,
chtějí žít po svém,
zkrátka rostou.

Víš, tak jak léta jdou,
spíš náhodou,
umíš i prohrát
- snad i mít rád.

Víš 
dobře co bys měl, 
jenže jsi zapomněl
poučky školní.
Chceš, 
ať žijou líp,
varujou se chyb, 
jenže budou stejní. 


Dej svým dětem cílDej svým dětem cíl,                                            
pohodu i styl, snad to stačí.
Dej jim i řád,
vydrží snad
až se štěstí zamračí.

Víš, až se vrátíš z cest,                     
ztěží můžeš snést
pravdu prostou.
Tak to nějak vem´,
chtějí žít po svém,
zkrátka rostou.

Víš, tak jak léta jdou,
spíš náhodou,
umíš i prohrát
- snad i mít rád.

sloka 2 s chorusy
Víš                                                                      
/ dobře to víš /
dobře co bys měl, 
/je s tím potíž/
jenže jsi zapomněl
/během pár vět/
poučky školní.
/ztratíš svůj svět/.
Chceš, 
/chceš to stále/
ať žijou líp,
/a tak dále/
varujou se chyb, 
/je to pro smích/
jenže budou stejní. 
/dál žiješ v nich/

AmDg 20.8. 2010
Maják

Vyšli jsme spolu na vrcholky hor,
z nebe nám zazní krásný chór.
Bůh nám zpívá v nadějích,
dole pod námi hoří sníh.

Scházíme dolů v objetí řek,
u pramenů vždy najdeme lék.
Řeka v nás šeptá o lodích,
na březích se děti narodí.

Kluci dají gól jen tak za poklusu,
dívky si vysní první pusu.
Chlapi natřou plot, než se sešeří,
mámy všechny svolají k večeři.

Prošli jsme pouští, dotkli se hvězd.
Z velbloudů sňali, co v nás museli nést.
Vždy, když dáš kytky do vázy,
děti se vrací do oázy.

Lodě připlouvají a vezou čaj.
Z kaple nad přístavem zní náš ráj.
Děti kotví ve svých přístavech.
Přitul se blíž a snít je nech.

Za život dík, láska je Bůh.
Jsi prostě krásná, já dobrodruh.
Co zpívám nocí, září dnem:
v lásce jsi mým majákem.


AhoJ, 25.1. 2021 Máchovka, s.Paul conv. III