„Ježíš s učedníky zazpívali chvalozpěv a odešli na Olivovou horu.“ Mk 14,26 Tohle je pouze jediná věta Bible, kde Ježíš „dělá“ hudbu. Tím zářivěji působí mnohost setkání s živým Kristem v proudu vývoje křesťanské hudby. Celá historie evropské hudby je o něm, všechny poučky hudebních zákonů se vyvinuly při chrámové službě velkých skladatelů a jsou v něm naplněny.

Níže uvedené malé skladbičky s úctou ukazují na tenhle (nejen) hudební základ. Můžete si je poslouchat  jen tak – jako „instrumentálky“ nebo je použít jako podklad k vlastnímu hraní.

Přeji nám všem hojnost ovoce z dobré hudby a fajn jamování.

Pavel Lutner