Jam

„Ježíš s učedníky zazpívali chvalozpěv a odešli na Olivovou horu.“

Mk 14,26

Tohle je pouze jediná věta Bible, kde Ježíš „dělá“ hudbu. Tím zářivěji působí mnohost setkání s živým Kristem v proudu vývoje křesťanské hudby. Celá historie evropské hudby je o něm, všechny poučky hudebních zákonů se vyvinuly při chrámové službě velkých skladatelů a jsou v něm naplněny.

Malé skladbičky uvedené na stránce „Jam“ s úctou ukazují na tenhle (nejen) hudební základ. Můžete si je poslouchat  jen tak – jako „instrumentálky“ nebo je použit jako podklad k vlastnímu hraní.

Přeji nám všem hojnost ovoce z dobré hudby a fajn jamování.

Pavel Lutner

Read More

Jen tak

Jen tak, jen tak, jen tak,

spokojenost v srdci,

to je dar i tajemství.

Jen tak, jen tak, jen tak,

kudy Cesta vede,

Bůh ví.

Jen tak, jen tak, jen tak,

spokojenost v srdci,

to je dar i tajemství.

Jen tak, jen tak, jen tak,

naše noty ladí,

Bůh ví.

Jen tak, jen tak, jen tak,

spokojenost v srdci,

to je dar i tajemství.

Jen tak, jen tak, jen tak,

naše láska hladí,

Bůh ví.

AhoJ 11.12.2019 Máchovka, Havlíčkův Brod

Read More