Recitál 240607 – Noc kostelů, CBHB

1. Recitál 240607 HB Noc kostelů CBHB III

1.1. Zdař Bůh

1.1.1. Ať žije

   Ať žije
symfonie
všeho
Dobrého.

Dobrý král David na loutnu hraje,
zve nás všechny do bran ráje.

Ježíš Kristus přemohl svět,
v Království s ním hrajem na klarinet.

V Duchu svatém život nás baví,
Bohu díky jsme šťastní, zdraví.

Zdař Bůh

1.1.2. Aleluja

Leonard Cohen / Pavel Lutner

Ráno, když jsem dneska vstal,
na kobereček si mě zavolal
král David v nebi písničkářů šéf.
Kdekdo prý Aleluja hraje,
žvástá o cestě do ráje,
prý už mu to taky pije krev: Aleluja.

O své stádo se staral,
Samuel ho králem pomazal,
u ovcí tam skládal boží písně.
Jako chlap měl dost za sebou,
pak ten průšvih s krásnou Batšebou,
přišly pak těžký časy tísně: Aleluja.

Říká mi David: „Vždyť to zkus.
Modlitbu hraj jako blues
… chorál, big beat a jazz.
Starej se, ať noty dobrý jsou,
andělé je pak donesou
nejvyššímu do nebes: Aleluja.

Dal jsem do písně hodně sil,
možná to dost pokazil,
ale snad vás to takhle bude bavit.
Nejde o to, jak to hraju já,
ale že je to aleluja,
před námi to hrál Bach, Cohen i David: Aleluja.

Čteme, píšeme stále dál,
Ježíš Kristus z mrtvých vstal.
Modlitbám slov dal noty: odvahu snít.
Vyšli jsme s ním v radosti hned,
až tam, kde končí vesmír i svět,
zní nádherný refrén Pána všech písní: Aleluja.

Zdař Bůh

1.1.3. Život je jen náhoda

Život je jen náhoda,
jednou jsi dole, jednou nahoře,
život plyne jak voda
a smrt je jako moře.

Každý k moři dopluje,
někdo dříve a někdo později,
kdo v životě miluje, ať neztrácí naději.

Až uvidíš v životě zázraky,
které jenom láska umí,
zlaté rybky vyletí nad mraky,
pak porozumíš,

že je život jak voda,
kterou láska ve víno promění,
láska že je náhoda
a bez ní štěstí není.

Zdař Bůh

1.1.4. Apoštolská

Tim Rice, Andrew Lloyd Webber

1. Prosíme Tě dej nám Pane sílu,
Chceme začít podle slov Tvých žít,
věříme že jednou budem v míru
u Tvého sto lu společně víno pít.

2. Dívej se na všechny naše zkoušky,
jak se utá píme v staros tech,
bez Tebe by svět byl jenom pouští,
bez Tebe by život neměl vůbec žádnej cíl.

Zdař Bůh

1.1.5. Ó Pane otevři mé rty

Ó Pane otevři mé rty,
ó Pane otevři mé rty,
ó Pane otevři mé rty,
ať má ústa zvěstují tvou chválu.

Jsi velký a mocný Bůh,
jen tobě patří naše chvála.
Jsi velký a mocný Bůh ,
jen tobě patří chvála.

Zdař Bůh

1.1.6. Pojďte ke mně všichni

Pojďte ke mně všichni,
kteří pracujete.
Pojďte ke mně všichni,
kdo jste obtíženi

A já vám, praví Pán,
Já vám odpočinek dám.

Zdař Bůh

1.1.7. Archa

Já mám kocábku náramnou.
*: Archa má cíl, jé, archa má směr, jé,
plavíme se k Araratu na sever.

1. Pršelo a blejskalo se sedm neděl,
Noe nebyl překvapenej, on to věděl.

2. Šem, Cham a Jafet byli bratři rodní,
Noe je zavolal ještě před povodní.

3. Kázal jim naložiti ptáky, savce,
ryby nechte, zachrání se samy hladce.

4. Přišla bouře, zlámala jim pádla, vesla,
tu přilétla holubice, snítku nesla.

5. Na břehu pak vyložili náklad celý,
ještě že tu starou dobrou archu měli.

Zdař Bůh

1.1.8. Down by the river side

Potkal jsem děti tam dole za řekou,
tam dole za řekou …
A jak čas letí, …
ptají se: „Na co budeme hrát?”

Budem hrát kytaru,
k tomu na buben,
taky zazní klarinet.
Budem hrát kytaru,
k tomu na buben,
zahrajeme to na celý svět.

Potkal jsem Pána, tam dole za řekou …
…tam dole za řekou …
A to hned zrána, tam dole za řekou.
Ptá se: “Co si dnes budeme přát?”

Budem si přát zdraví, budem si přát štěstí,
pokoj, štěstí, zdraví si budem přát.
Budem si přát lásku, budem si přát víru,
lásku, víru, naději si budem přát.

Hledal jsem Krista,
v kostele u řeky. (3x)
Je to věc jistá:
v kostele u řeky
našel jsem i jeho zázraky.

Hrajeme dál: Ježíš vstal.
Hrajem dál: z mrtvých vstal.
Ježíš Kristus z mrtvých vstal. (2x)

Hrajem s Ježíšem, v chrámu na nebesích. (3x)
Hrajem s Ježíšem, v chrámu na nebesích,
je tu radost, pohoda i smích.

Bůh nám dává: vítězství. (2x)
Stírá věrným slzy z očí.
Bůh nám dává: vítězství, (2x)
s každým zlem navždycky zatočí.

Zdař Bůh

1.1.9. When the Saints

 1. G dur Fingering
 2. A dur sloka A jako anglicky

  When the Saints
  go marching in.
  O, Lord, I want to be that number,
  when the Saints go marching in.

 3. B dur sloka B…ěží

  scat

 4. C dur sloka jako CZ 🙂 česky

   Až jedenkrát, nám budou snad, na pochod všichni svatí hrát.
  Já bych rád s nimi hrál můj Pane, až budou všichni svatí hrát.

 5. D dur sloka …. dobře rozjet 🙂

   When the Saints go marching in.
  O, Lord, I want to be that number, when the Saints go marching in.

 6. E dur sloka extrémní scat 🙂

  scat

 7. CB

  Až svatí půjdou v onen den,
  já bych rád při tom byl můj Pane,
  až svatí půjdou v onen den.

  Až slunce svítit přestane ….

  Až měsíc svítit přestane ….

  Až hvězdy svítit přestanou ….

  Až stane vše před soudem tvým …

  Nebeskej band až začne hrát …

  When the Saints go marching in,
  o, Lord I want to be that number,
  when the Saints go marching in.

  Zdař Bůh

1.1.10. Wayfaring stranger

I’m just a poor wayfaring stranger
Traveling thru this world below
There’s no sickness, no toil, no danger
In that bright land to which I go

I’m going there to see my Father
And all my loved ones
who’ve gone old
I’m just going over Jordan
I’m just going over home

I know dark clouds
will gather ‘round me,
I know my way is hard and steep
But beauteous fields
arise before me
Where God’s redeemed their vigils keep

I’m going there to see my Mother
She said she’d meet me
when I come
So I’m just going over Jordan
I’m just going over home

I’m just going over Jordan
I’m just going over home

Zdař Bůh

1.1.11. Wonderful world

Vidím stromy zelený a rudý růže,
kvetou pro nás, zpívat si můžem:
v lásce teď hned – je to zázračný svět.

Vidím nebe modrý a bílý mraky,
požehnaný dny a noci taky:
v lásce teď hned – je to zázračný svět.

Všechny barvy duhy, jsou krásný na nebi,
jako úsměv přátel, když se srandou rozšklebí.
Plácnou po zádech, řeknou: „Pojďme hrát,“
jako Amstrong s námi: „Mám vás rád.“

Vidím mimina růst, slyším je řvát,
budou vědět víc, než co stihnu znát:
v lásce teď hned – je to zázračný svět.

Zdař Bůh

1.1.12. Zde jsem, chci Tě chválit

Tim Hughes – Here I’am to worship
autorizovaný překlad: Tomáš Coufal, Karel Řežábek

K nám když jsi vstoupil,
Tvá zář ve tmě vzplála.
Tvůj čin mi dal zahlédnout
krásu, co dává mi touhu Tě chválit,
v blízkosti Tvé navždy žít.

Zde jsem, chci Tě chválit,
před Tebou se sklánět,
zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán.
Jsi nade všechno krásný,
hoden chval a úcty,
nade všechno nádherný, Ty sám.

Králi všech dnů,
který vládneš ve slávě,
byls v nebesích uctíván.
Zem, dílo Tvé,
byla místem Tvé bídy,
z lásky když snížil ses k nám.

Zde jsem…

A z lásky k nám jsi snášel kříž,
co stál můj hřích, Ty sám jen víš.

Zde jsem…

Zdař Bůh

1.1.13. Tebe miluji, Tebe chválím

Klára Šedivá

Tebe miluji, Tebe chválím,
Tebe vzývám, Pane můj. 2x

Ty jsi soudce národů, vzývám jméno Tvé,
Ty jsi přítel můj, láska má.
Co život dává.

Zdař Bůh

1.1.14. Nezacházej slunce

Nezacházej slunce, nezacházej ještě,
já mám potěšení na dalekej cestě
já mám potěšení na dalekej cestě.

Já mám potěšení v dálce za horama,
žádnej neuvěří, co je mezi náma,
žádnej neuvěří, co je mezi náma.

Mezi náma dvouma láska nejstálejší,
a ta musí trvat do smrti nejdelší,
a ta musí trvat do smrti nejdelší.

Trvej lásko trvej, nepřestávej trvat,
až budou skřivánci o půlnoci zpívat,
až budou skřivánci o půlnoci zpívat.

Zdař Bůh

1.1.15. Míle

Míle a míle jsou cest, které znám,
jdou trávou i úbočím skal,
jsou cesty zpátky a jsou cesty tam,
a já na všech s vámi stál,
proč ale blátem nás kázali vést
a špínou třísnili šat?

To ví snad jen déšť a vítr kolem nás,
ten vítr, co začal právě vát.

Míle a míle se táhnou těch cest
a dál po nich zástupy jdou,
kříže jsou bílé a lampičky hvězd
jen váhavě svítí tmou,
Bůh ví, co růží, jenž dál mohly kvést,
spí v hlíně těch práchnivých cest?

Dejte mi stéblo a já budu rád,
i stéblo je záchranný pás,
dejte mi flétnu a já budu hrát
a zpívat a ptát se vás,
proč jen se úděl tak rád mění v bič
a proč že se má člověk bát.

Zdař Bůh

1.1.16. Kingston Town

Umlknul rybí trh a utich ptáků křik,
v přístavu se lodě potácí,
skočím na jednu v tom se vítr zdvih,
vidím že molo rychle mizí, loď se otáčí.

   Však já šťasten byl,
o té cestě jsem snil,
na mořích v přístavech vesele žil,
svůj sen jsem chyt,
co víc, nabyl jsem klid
a nic nebylo, co chybělo
mi v Kingstontown.

Tenkrát jen z rozmaru jsem na tu bárku vlez,
slunce mi z vody šlehlo do očí,
já vůbec neznal, že to na mne byla klec,
s kterou si moře kdy chce zatočí.

Dnes je bože, proč mě trestáš, stejný den,
slunce se zastavilo, chce je hřát,
zde jsem přec mladý byl, snad byl to sen,
jen pro ten sen se nyní vracím, jen zde chci spát.

Zdař Bůh

1.1.17. V poho

Bobby mc Ferrin tuhle U Hnáta
řek´ mi, než padla devátá:
……………………buď v klidu, buď v poho.[1]
Nejde jen o to, mít dost prachů,
ale žít láskou beze strachu.

Když z banky volaj´,že se tvá renta zpozdí,
tvý krásný rudý Ferrari to prdlo do zdi …
Když ti to v práci pije krev,
navíc tě děsně seřval šéf …

Svírá tě stres a máš děsný fofry,
holka co´s miloval si balí kufry …
Zase zkus bejt, jak malý dítě,
nový den ráno překvapí tě …

Říkal dál Bobby: „Má to skvělej nádech,
vem´ to za mě V Lípě[3], Poděbabech …
Posílám ti anděly, Lásku a muziku,
sejdem se v srpnu někde v Mexiku …

Zdař Bůh

1.1.18. Dvě ženy

Dvě ženy šly ke hrobu, kam byl Ježíš položen.
Nevěděly, jestli je to pravda anebo sen.
Náhle z nebe letí anděl, vypadá jak jasný blesk.
Kámen letí, stráže spadnou, ozývá se hrozný třesk.

“Nebojte se.” Říká anděl: “Ježíš v hrobě není.”
“Nebojte se.” Opakuje, “věřte v jeho vzkříšení!”
Prý ať jdou zpět ke všem bratřím, s radostí jim oznámí:
“Na cestu se vydejte a Kristus přijde za vámi.”

Když se ženy vracely, sám Ježíš jde naproti nim.
Usmívá se, celý září vzkříšením.
“Nebojte se!” Opakuje: “Velké věci se dějí!
A všem bratřím vyřiďte, že setkáme se v Galileji.”

Setkáme se ve správný čas,
třeba právě doma u vás.

Zdař Bůh

1.1.19. Kluci, chlapi, dědové

Velcí chlapi teď hrajou si jak malí kluci.
Tašku zahodí, letí za mičudou,
než padne první tma, dřív doma nebudou.
Kód tajných abeced dál potají
na Mars posílaj´ nocí.

Malí kluci teď hrajou si na velký chlapy.
Pískem auto naloží, otočí kalendář,
jeden je kosmonaut a druhý opravář.
Život běží si dál okolo,
ženský zatím je netrápí.

Staří dědové myslí na to, co bylo.
Před malou chvilinkou, bábi byla slečinkou,
sešli se potají v aleji za stájí.
Stejnou pusu si daj´ taky teď,
i když hlavu maj´už bílou.

Stejnou pusu si daj´ taky teď,
i když hlavu maj´už bílou…
…taky jednou budem mít … hlavu bílou.

Zdař Bůh

1.1.20. Zeptej se stromů

Zeptej se stromů
na vše, co jsi nepochopil,
kam se ztratil tvůj starý cíl?
Někdo ho schoval
do šedých skal.
Ptej se stromů:
Kudy jde tvá cesta dál? … Dál, dál, dál …

Zeptej se stromů,
když se černá bouře blíží,
najednou spadneš do potíží.
Stromy tě obestoupí, abys poznal
Boží pokoj v srdci, v něm kráčel dál.

Řekni stromům,
ať vypráví o kořenech.
Ber tu sílu, když ztrácíš dech,
abys znovu Bůh ví proč vstal:
stromům na kořeny hrál! … Hrál, hrál, hrál …

Řekni stromům,
ať vypráví o kořenech.
Ber tu sílu, když ztrácíš dech,
abys znovu Bůh ví proč vstal:
a svojí cestou kráčel dál! … Dál, dál, dál …

Zdař Bůh

Created: 2024-06-04 út 12:40

Validate

About Admin

admin Posted on

songwriter/teacher